spacer.png, 0 kB
Nazwa Projektu
Strona głównaAktualnościInformacje o projekcieMat. dydaktyczneCiekawe materiałyOferta dla studentówKoło naukoweGaleria
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Linki
Przetargi

Konkurs na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych
w semestrze zimowym 2012/2013
prezentujących najnowsze osiągnięcia i technologie inżynierii materiałowej
pt. „Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — Nowoczesne materiały ceramiczne do zastosowań medycznych i technicznych”


Na stronie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zamieszczona została informacja o konkursie na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów VII semestru — rok akademicki 2012/2013 — kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa.

Zainteresowanych przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszych zajęć odsyłam więcej tutaj.


Konkurs na przeprowadzenie dodatkowych zajęć
w semestrze zimowym 2012/2013
prezentujących najnowsze osiągnięcia i technologie inżynierii materiałowej
pt. „Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — badania nieniszczące materiałów zabytkowych i dzieł sztuki”


Na stronie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zamieszczona została informacja o konkursie na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów VII semestru — rok akademicki 2012/2013 — kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa.

Zainteresowanych przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszych zajęć odsyłam więcej tutaj.


Konkurs na przeprowadzenie dodatkowych zajęć prezentujących najnowsze osiągnięcia i technologie inżynierii materiałowej
pt. „Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — metody badań materiałów — SPEKTROMETRIA MASOWA”


Na stronie głównej Politechniki Gdańskiej oraz na stronie domowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zamieszczona została informacja o konkursie na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów VI semestru kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa. Zainteresowanych odsyłam tutaj lub tutaj.


Konkurs na przeprowadzenie dodatkowych zajęć prezentujących najnowsze osiągnięcia i technologie inżynierii materiałowej
pt. „Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — metody badań materiałów — JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY”


Na stronie głównej Politechniki Gdańskiej oraz na stronie domowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zamieszczona została informacja o konkursie na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów VI semestru kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa. Zainteresowanych odsyłam tutaj lub tutaj.


Konkurs na przeprowadzenie dodatkowych zajęć prezentujących najnowsze osiągnięcia i technologie inżynierii materiałowej
pt. „Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — KWAZIKRYSZTAŁY”


Na stronie głównej Politechniki Gdańskiej oraz na stronie domowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zamieszczona została informacja o konkursie na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów VI semestru kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa. Zainteresowanych odsyłam tutaj lub tutaj.


Spotkanie Międzywydziałowego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej13 grudnia 2011 r. godz.18:00Dziedziniec Południowy!! Zapraszamy!!


W zakładce Koło naukowe znadziecie krótkie sprawozdania z konferencji, w któcych uczestniczyli przedstawiciele kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa oraz aktualną listę książek.

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszej biblioteczki :)


Zmiana terminu składania

wniosków stypendialnych na rok akademicki

2011/2012Ogłaszamy konkurs na stypendia za wyniki w nauce

2011/2012
Zaproszenie na wykłady

dr inż. Anny Rehmus-Forc

„Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — metalurgia”

maj–czerwiec 2011 r.

Konkurs na stypendia za wyniki w nauce 2010/2011

R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y !!!Inżynieria Materiałowa

Specjalność Inżynieria Zaawansowanych

Materiałów Funkcjonalnych

Studia z zakresu Inżynierii Zaawansowanych Materiałów Funkcjonalnych są interdyscyplinarnymi studiami wspólnie prowadzonymi przez Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w ramach kierunku Inżynieria Materiałowa.
Inżynieria Materiałowa jest nauką zajmującą się relacją między budową a właściwościami materiałów. Definicja taka wyznacza naszej dziedzinie szczególną pozycję, a to ze względu na rolę materiałów w rozwoju cywilizacji, ich różnorodność oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach XX wieku. Dziedzinę naszą wyróżnia interdyscyplinarny charakter. Jest ona tyglem, w którym łączą się ze sobą fizyka i chemia, mechanika i elektronika, tworząc podłoże do spektakularnych osiągnięć inżynierii przełomu XX i XXI wieku. Inżynieria materiałowa stała się przykładem na to, jak nauki podstawowe i stosowane mogą harmonijnie łączyć się w podejmowaniu wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi współczesna cywilizacja. Inżynieria materiałowa wyróżnia się także wykorzystaniem metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. To właśnie wykorzystanie tych nowych narzędzi umożliwiło opanowanie technologii pozwalających w chwili obecnej na syntezę prawie dowolnych materiałów.

W przypadku studiów na Politechnice Gdańskiej zajęcia dydaktyczne na kierunku Inżynieria Materiałowa realizowane są na trzech wspomnianych już wydziałach i objęte są przez 3 lata jednolitym programem. Zasadniczym celem tych wspólnych zajęć jest poznanie podstaw nauki o materiałach w zakresie koniecznym dla opanowania metod i technologii dotyczących projektowania i wykonywania nowych, zawansowanych, materiałów o żądanych właściwościach a także diagnozowania stanu materiałów eksploatowanych w przemyśle.
Studia w zakresie inżynierii zaawansowanych materiałów funkcjonalnych prowadzone są przez pracowników Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Studia te dotyczą struktur półprzewodnikowych, szkieł, polimerów oraz cienkich warstw o właściwościach półprzewodnikowych, nadprzewodnikowych, optycznych lub magnetycznych. Są to materiały przeznaczone do perspektywicznych zastosowań związanych z rozwojem nowych technologii w elektronice, energetyce, przemyśle maszynowym i medycynie.

Oferujemy także kształcenie w zakresie oryginalnych metod badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych oraz poznanie metod analizy i projektowania stanu materiałów i elementów konstrukcji z wykorzystaniem najnowszych technologii symulacyjnych (oprogramowanie zintegrowanie CAD/CAM/CAE).

Po ukończeniu studiów inżynierskich studenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (trwających 3 semestry).
Absolwenci Inżynierii Materiałowej znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu chemicznego i maszynowego, biurach konstrukcyjno-projektowych, specjalistycznych laboratoriach przemysłowych, budownictwie, w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w wyższych uczelniach technicznych.Aerożele to, wg księgi Guinnessa, najlżejsze na świecie materiały. Zawierają one w swej objętości ponad 99% powietrza, są ok. 40 razy lepszymi izolatorami termicznymi od wełny mineralnej i styropianu. Takie materiały badają i wytwarzają studenci na specjalności Zaawansowane materiały funkcjonalne.

Inżynieria Materiałowa — przyszłość gospodarki
ul. G. Narutowicza 11/12 pokój 103 d
80-233 Gdańsk
spacer.png, 0 kB