spacer.png, 0 kB
Nazwa Projektu
Strona głównaAktualnościInformacje o projekcieMat. dydaktyczneCiekawe materiałyOferta dla studentówKoło naukoweGaleria
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Linki
Przetargi

Rok akademicki 2012/2013AKTUALNA OFERTA DLA STUDENTÓW!!!


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

— zajęcia dydaktyczne dla beneficjentów VII semestru

kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa

w ramach projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki


W terminie 23–24 stycznia 2013 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie odbędą się zajęcia dydaktyczne (wykłady i laboratoria) dla studentów VII semestru kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa.

Ramowy plan tych zajęć znajdziecie więcej tutaj.

Liczba uczestników nie przekroczy 48 osób. W związku z tym osoby, które chcą wziąć udział w tych zajęciach, proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres Biura Projektu w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2012 r.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA GRUPOWE!!!Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko
 • Wydział
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu


 • O szczegółach dotyczących dojazdu i pobytu w Warszawie będą informowane w późniejszym terminie osoby bezpośrednio zainteresowane.

  Ankieta do ZADANIA 3 — Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

  Inżynieria materiałowa

  Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety! Wszystkich studentów VII semestru kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa.
  Wypełniony dokument należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub drogą mailową do końca listopada 2012 r.

 • więcej Ankieta do ZADANIA 3

 • ZAKTUALIZOWANA LISTA KSIĄŻEK W BIBLIOTECZCE PROJEKTU

  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA — PRZYSZŁOŚĆ GOSPODARKI
  20 listopada 2012 r. — WYKŁAD DLA STUDENTÓW VII SEMESTRU

  KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  oraz osób zainteresowanych poniższym tematem:


  BADANIA NIENISZCZĄCE MATERIAŁÓW ZABYTKOWYCH I DZIEŁ SZTUKI

  Wykład odbędzie się w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN przy ul. Fiszera 14 w Gdańsku.
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński
  Start godzina 13:15


  Konkurs na stypendia za wyniki w nauce — 2012/2013

  W dniu 19 listopada 2012 r. o godz. 11:30 odbyło się zebranie Komisji Stypednialnej kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa dla projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki.
  Komisja przeanalizowała złożone w konkursie 62 wnioski stypendialne (wszystkie wnioski spełniały wymagania i warunki zawarte w Regulaminie) i zgodnie z wymaganiami Regulaminu stypendialego przyznała 53 stypendia za wyniki w nauce na rok akademicki 2012/2013.

  Informację o decyzjach znajdziecie TUTAJ.

  Decyzje dotyczące stypendiów są do odebrania w Biurze Projektu dla WSZYSTKICH, którzy składali wnioski.

  Formalności tej można dokonywać dziś, 20.11.2012, od godziny 12:00 do 15:00

  oraz w terminie 21–23.11.2012 w godzinach 8:00–15:00.

  Komisja stypendialna projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki ogłasza konkurs na stypendia za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Inżynieria materiałowa na rok akademicki 2012/2013.

  Konkurs adresowany jest do studentów IV roku kierunku Inżynieria materiałowa, którzy są uczestnikami projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki współfinansowanego ze środków UE i rozpoczęli studia na kierunku IM w roku akademickim 2009/2010.

  Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

  Wniosek o stypendium za wyniki w nauce znajduje się tutaj.

  Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków

  do 31 października 2012 r.

  w Biurze projektu

  codziennie (pn–pt) w godzinach 8:00–15:00.


  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

  W 41 KRAJOWEJ KONFERENCJI BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
  ,

  która odbędzie się w dniach 23–25 października 2012 r. w Toruniu.

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

  W VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „Paliwa z odpadów 2012”,

  która odbędzie się w dniach 14–16 listopada 2012 r. w Szklarskiej Porębie.

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

  ADVANCES IN COATINGS TECHNOLOGY ACT'12
  ,

  która odbędzie się w dniach 9–11 października 2012 roku w Sosnowcu


  Rok akademicki 2011/2012  KWIECIEŃ 2012 — WYKŁADY DLA STUDENTÓW VI SEMESTRU

  KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Z ZAKRESU:  JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

  K W A Z I K R Y S Z T A Ł Ó W


  SPEKTROMETRII MASOWEJ

  Zajęcia poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz z Uniwersytetu Gdańskiego.


  Wyjazdy do zakładów pracy — kwiecień/maj 2012

  W ramach realizacji Zadania 3 — Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa przygotowujemy dla Was, słuchaczy III roku międzywydziałowych studiów na kierunku zamawianym IM, beneficjentów projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki dwa wyjazdy do zakładów pracy.

  Jeden to wyprawa do Bytowa do firmy DRUTEX S.A.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2012 r.!!!


  Termin wyjazdu do Bytowa został ustalony na środę, 9 maja 2012 r.

  Llista uczestników wyjazdu do DRUTEX S.A. w Bytowie.

  Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tej wyprawie, proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 27 kwietnia 2012 r.
  Po tym terminie nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian na liście uczestników ze względu na procedury w firmie Drutex S.A.


  AKTUALIZACJA Llista uczestników wyjazdu do PKN ORLEN S.A. w Płocku.

  Do PKN ORLEN należy zabrać ze sobą dowód osobisty!!!


  Drugi to wycieczka w nieco bardziej odległe rejony, mianowicie do Płocka do PKN ORLEN S.A.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2012 r.!!!


  Termin wyjazdu do Płocka został ustalony na piątek, 13 kwietnia 2012 r.
  Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tej wyprawie, proszę o podanie nr. PESEL.

  Ze względu na duże zainteresowanie powyższymi wyjazdami informuję, że konieczna będzie selekcja uczestników, która zostanie dokonana zgodnie z „Zasadami uczestnictwa w wyjazdach do zakładów pracy”.  Osoby zainteresowane wyjazdami proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w zwiedzaiu powyższych zakładów. Zapraszam w tym celu do Biura Projektu lub zgłoszenia się do mnie drogą meilową (adres jest Wam
  znany).

  O wszystkich szczegółach: terminach, możliwej liczbie uczestników, tematach prelekcji przygotowanych przez naszych Gospodarzy etc. będę informowała na bieżąco.


  Ankieta dla pracodawcy — wnioski dla studenta

  Idealną możliwością ku temu, aby zdobyć szeroką i praktyczną wiedzę z różnych dziedzin już w trakcie studiów, jest moduł spotkań z praktykami zawodu, które oferowane są w ramach projektu Inżynieria materiałowa — przyszłośc gospodarki w formie wyjazdów studialnych do zakładów pracy, staży oraz praktyk.
  Osoby z dyplomem ukończenia wyższej uczelni — z naciskiem na dyplom uczelni technicznej — ciągle też mają większe szanse na znalezienie pracy.

  Aby ułatwić studentom i absolwentom zdobycie i przeanalizowanie informacji na temat wymagań potencjalnych pracodawców, latem 2011 roku, w ramach realizacji zadania MONITORING I EWALUACJA w projekcie Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki, przeprowadzne zostało badanie ewaluacyjne, w formie ankiety, skierowane do działów HR zakładów, które mogą dać w przyszłości zatrudnienie osobom kończącym studia na kierunkach technicznych.

  Wyniki tego badania — w postaci dokumentu pt. „Wnioski po analizie ankiet otrzymanych od pracodawców dot. realizacji zadania 3” znajdziecie tutaj.
  Zachęcam do lektury.


  Konkurs na stypendia za wyniki w nauce 2011/2012  R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y!!!

  W dniu 17 listopada 2011 r. o godzinie 12:00 odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa dla projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki.
  Podczas zebrania przeanalizowano złożone w konkursie na stypendia za wyniki w nauce wnioski stypendialne. W tym roku akademickim — 2011/2012 — możliwe było przyznanie 60 stypendiów.
  Złożono 51 wniosków. Wszyskie wnioski spełniały wymagania i warunki zawarte w Regulaminie.
  Wszystkim, którzy złożyli wnioski stypendialne, PRZYZNANO stypendia za wyniki w nauce na rok akademicki 2011/2012.
  Gratulujemy i zachęcamy do intensywnej nauki, aby mieć możliwość przyznania tego wyróżnienia także w przyszłym roku akademickim.

  W załączonym pliku pdf — lista szczęśliwców :)

  więcej Stypendia 2011/2012 za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa

  Wszystkie osoby wymienione w załączniku zapraszamy do podpisania DECYZJI o przyznaniu stypendium.

  Formalności tej należy dokonać w Biurze Projektu w terminie
  21–30 listopada 2010 r. w godz. 8:00–15:00
  .


  Konkurs na stypendia za wyniki w nauce — 2011/2012

  Komisja stypendialna projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki ogłasza konkurs na stypendia za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Inżynieria materiałowa na rok akademicki 2011/2012.

  Konkurs adresowany jest do studentów III roku kierunku Inżynieria materiałowa, którzy są uczestnikami projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki współfinansowanego ze środków UE i rozpoczęli studia na kierunku IM w roku akademickim 2009/2010.

  Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

  Wniosek o stypendium za wyniki w nauce znajduje się tutaj.

  Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków

  w nowym, przedłużonym terminie

  do 4 listopada 2011 r.

  w Biurze projektu

  codziennie (pn–pt) w godzinach 8:00–15:00.


  Inżynieria Materiałowa — przyszłość gospodarki
  ul. G. Narutowicza 11/12 pokój 103 d
  80-233 Gdańsk
  spacer.png, 0 kB