spacer.png, 0 kB
Nazwa Projektu
Strona głównaAktualnościInformacje o projekcieMat. dydaktyczneCiekawe materiałyOferta dla studentówKoło naukoweGaleria
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Linki
Przetargi

Projekt „Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki” jest inicjatywą międzywydziałową, podjętą na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym, Wydziale Mechanicznym i Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Jego realizacja rozpoczęła się 1 września 2009 roku i będzie trwała do 30 kwietnia 2013 roku.

Udział w projekcie biorą studenci Politechniki Gdańskiej z wydziałów Chemicznego, Mechanicznego i Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Zasadniczym jego celem jest rozwój kształcenia na międzywydziałowym kierunku Inżynieria mMateriałowa oraz wyrównanie szans dla studentów pochodzących z różnych szkół i ośrodków, przez przygotowanie i przeprowadzenie na I roku studiów zajęć wyrównawczych z fizyki, chemii oraz matematyki, dzięki którym poziom wiedzy słuchaczy ma zostać wyrównany, co z kolei ma umożliwić większej liczbie studentów ukończyć I rok nauki i z sukcesem kontynuować ją w latach kolejnych.

Jednym z podstawowych założeń projektu jest podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inżynieria materiałowa. Cel ten ma zostać osiągnięty między innymi przez zwiększenie interaktywności zajęć akademickich, przez dofinansowanie nauki (stypendia z MNiSW dla studentów z najlepszymi wynikami), staży i praktyk, przez działalność w kołach naukowych oraz przez popularyzację i promocję nauki i samego kierunku.

Warto wiedzieć i pamiętać o tym, że osoby wykształcone na kierunkach zamawianych, do których należy Inżynieria matetiałowa, będą niebawem poszukiwane na rynku pracy, a ich kwalifikacje i wiedza, zdobyte podczas studiów, staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki (Źródło).Inżynieria Materiałowa — przyszłość gospodarki
ul. G. Narutowicza 11/12 pokój 103 d
80-233 Gdańsk
spacer.png, 0 kB