spacer.png, 0 kB
Nazwa Projektu
Strona głównaAktualnościInformacje o projekcieMat. dydaktyczneCiekawe materiałyOferta dla studentówKoło naukoweGaleria
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Linki
Przetargi

więcej


Międzywydziałowe Koło Naukowe

Inżynierii Materiałowej

We wtorek, 13 grudnia 2011 r. o godzinie 18.00 na Dziedzińcu Południowym Gmachu Głównego PG odbędzie się kolejne i zapewne ostatnie już w tym roku spotkanie naszego Koła.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na spotkanie i seminarium

pt. Inżynieria materiałowa czekolady :)


W najbliższy czwartek, 13 października 2011 r. o godzinie 18.30 w hallu Gmachu Głównego PG
(przy sali nr 35) odbędzie się PIERWSZE W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 spotkanie naszego Koła Naukowego.

W programie m.in.:
1. podsumowanie działalności Koła w mininym roku (2010/2011)
2. wybory zarządu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła oraz osoby, które chcą współtworzyć MKNIM
w nowym roku akademickim.


Z dumą informujemy, iż od stycznia 2011 roku jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym na Politechnice Gdańskiej Kołem Naukowym.

Jeśli chcesz z nami poznawać NOWE CIEKAWE MATERIAŁY i DZIELIĆ SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ — dołącz do nas!!!

e-mail: knim@mif.pg.gda.pl

forum KNIM: forum KNIM

Statut Koła znajdziecie tutaj więcej Statut.


Dnia 9 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie Międzywydziałowego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej, podczas którego wybrany został Zarząd Koła i przygotowany Statut.

Przygotowujemy się już do kolejnej — IX edycji — Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Na odwiedzających nasze stanowiska będą czekać nowe eksperymenty, między innymi:
– efekt fotoakustyczny
– obrazowanie naprężeń w świetle spolaryzowanym
– krystalizacja octanu i tiosiarczanu sodu


Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego projektu

Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki

W sobotę, 23 października 2010 r., o godzinie 11:00 w sali 115 GG, odbyło się spotkanie założycielskie Koła Naukowego Inżynierii materiałowej.

Inicjatorem i organizatorem spotkania jest student II roku IM — Szymon Marek. W spotkaniu wzięło udział 33 studentów z różnych lat studiów — od najmłodszych aż po doktorantów — i z różnych kierunków (Inżynieria materiałowa, Fizyka stosowana, Nanotechnologia, Technologika chemiczna).

Już wkrótce kolejne spotkania, o których będziemy informować.
W Galerii kilka zdjęć z minionej soboty :)


Bilblioteczka projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki


W ramach wsparcia ruchu naukowego studentów, studenci Inżynierii materiałowej mogą korzystać z książek zakupionych w ramach projektu.

Obecnie do Państwa dyspozycji są następujące tytuły:


więcej Lista książek projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki


Lista książek jest uzupełniana na bieżąco.

Książki/podręczniki mogą być użyczone studentom kierunku Inżynieria materiałowa na czas nie dłuższy niż 14 dni. Warunkiem wypożyczenia egzemplarza studentom jest pozostawienie ważnej legitymacji studenckiej w Biurze projektu na czas korzystania z książki poza Biurem projektu.

UWAGA: Możecie Państwo proponować nam, jakie książki kupić w bieżącym roku akademickim. Proponowane tytuły, wraz z nazwiskiem autora, nr. ISBN, wydawnictwem oraz orientacyjną ceną egzemplarza, prosimy przesyłać na adres e-mail Biura projektu: kierunekzamawiany.im@gmail.com.
Konferencje naukowo-techniczne i szkoły letnie2011/2012

1. V Konferencja Techniczna pt. Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Konferencja odbyła się w dniach 1–3 grudnia 2011 roku w Kudowie-Zdrój, a jej patronem był Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Inżynierii Materiałowej i Barwników w Toruniu.
Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w branży wytwórstwa rur z tworzyw sztucznych, przedstawiono przykłady zastosowań wyrobów w projektach w kraju i za granicą. Studenci, którzy wzięli udział w konferencji, słuchali wykładów specjalistów z Polski i ze świata.

Prezentacje dotyczyły także:
współczesnych problemów związanych z recyklingiem oraz sposobu ich rozwiązywania;
ustawodawstwa w zakresie zaleceń i dyrektyw obszaru wytwórstwa, norm dla tworzyw sztucznych, z których wykonane są rury i kształtki;
pomiarów szczelności przewodów kanalizacyjnych, rodzaju stosowanych materiałów rurowych w sieci rurociągów w Wiedniu;
zastosowania rur polietylenowych w kompleksach petrochemicznych i w kierunkowych wierceniach horyzontalnych;
wpływu substancji dezynfekujących wodę na właściwości elementów sieci wykonanych z tworzyw sztucznych;
uszczelnień elastomerowych w systemach wodociągowych.2010/2011

Studenci kierunku zamawianego, realizowanego w ramach projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość gospodarki uczestniczyli w trzech konferencjach naukowych.
Były to:
1. 4th International Conference Environomental Degradation od Engineering zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w terminie 16–18 maja 2011 r. w Dworze Prawdzica w Gdańsku.
Konferencja dotyczyła m.in.: wytwarzania, właściwości i degradacji biomateriałów, korozji i degradacji materiałów wywołanych czynnikami środowiskowymi, degradacji materiałów wywołanych obecnością wodoru, zmęczenia materiałów i ich pękania, materiałów i technologii stosowanych w ogniwach paliwowych i ogniwach fotowoltaicznych, materiałów luminescencyjnych, niemetali oraz warstw ochronnych etc.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi światowymi osiągnięciami w dziedzinie degradacji materiałów oraz ich ochrony przed czynnikami szkodliwymi.

2. V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011, której organizatorem była Politechnika Gdańska. Konferencja odbyła się w terminie 3–7 lipca 2011 r. na Politechnice Gdańskiej.
Konferencja była przeglądem bieżących prac prowadzonych w krajowych ośrodkach badawczych, prac związanych z nauką i technologiami w skali nano. Treści omawiane i przedstawiane w czasie jej trwania dotyczyły głównie metod wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, ich zastosowań oraz modelowania różnorodnych procesów nanotechnologicznych.
Uczestniczący w konferencji studenci mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nano, wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład o grafenie.
Studenci kierunku zamawianego podczas sesji posterowej nr 2 (6.07.2011) przedstawili poster pt. Modyfikacja powierzchni materiałów użytkowych za pomocą krzemionki hydrofobowej i hydrofilowej.

3. 35th International Microelectronics and Packaging Society IMAPS-CPMT, która odbyła się w Sobieszewie w dniach 21–24 września 2011 r.
Konferencja dotyczyła zagadnień istotnych dla specjalistów inżynierii materiałowej, a w szczególności zagadnień związanych z technologiami wytwarzania układów elektroniczych oraz badań jakości materiałów stosowanych w elektronice.
Studenci uczestniczyli we wszystkich wykładach i prezentacjach, dzięki czemu zapoznali się z najnowszymi światowymi osiągnięciami w dziedzinie bardzo szybko rozwijających się technologii materiałów elektronicznych. W ostatnim dniu konferencji słuchacze kierunku zamawianego wzięli udział w szkole letniej pt. Electronic Materials and Testing.


Wasze propozycje


W minionym roku akademickim (2009/2010), przy okazji Bałtyckiego Festiwalu Nauki, bawiliśmy się różnymi dziwnymi materiałami (np. polimery hydrofilowe, sprytna plastelina). Kto ma nowe, ciekawe pomysły? Oczekujemy na Wasze propozycje materiałów, doświadczeń z materiałami itp. Jest wiele ciekawych możliwości. Na skończenie czeka silnik cieplny z nitinolu i model materiału auksetycznego.

Inżynieria Materiałowa — przyszłość gospodarki
ul. G. Narutowicza 11/12 pokój 103 d
80-233 Gdańsk
spacer.png, 0 kB